Rendszerüzenet
Easternhardtimes.hu
0

Vásárlói információk

Garancia és elállás

A jótállás (garancia) és a szavatosság:

A weboldalon megrendelt termékekre vonatkozó valamennyi jótállási és szavatossági kötelezettség első sorban a termék gyártóját vagy magyarországi forgalmazóját, másod sorban az Eladót terheli. A jótállás és szavatosság arra terjed ki, hogy a webshopban megrendelt és az Eladó által leszállított termékek anyag - és gyártási hibáktól mentesek. A jótállási kötelezettségek vonatkozásában az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai érvényesek, azzal, hogy a hivatkozott jogszabályban szereplő jótállás abban az esetben érvényesíthető, ha a Vevő fogyasztónak (Ptk. 685.§ d) pontja) minősül. Amennyiben a Vevő nem fogyasztó, illetve amennyiben a megrendelt termék nem tartozik az idézett jogszabály hatálya alá, a termékre vonatkozó jótállás tekintetében a termék gyártója által meghatározott feltételek irányadóak.

Bizonyos termékek vonatkozásában a jótállás a jogszabályban meghatározott kötelező jótállási időn túl is terjedhet, azzal, hogy az ilyen, jogszabályban meghatározott időn túli jótállással értékesített termékek körét, illetve a jogszabályban meghatározott időn túli jótállás feltételeit minden esetben a termék gyártója határozza meg.

A Vevő által a termékek esetleges meghibásodása estén igénybe vehető javítószolgálati egységek felsorolását és címét a www.easternhardtimes.hu weboldalon találod meg!A Jótállási (Garancia) jegyen és a termékhez mellékelt dokumentumokon kívül az egyes termékekre vonatkozó jótállási (garanciális) feltételekről az alábbi telefonszámon érdeklődhetsz: +36 (52) 688-124 .

A termékek jótállását bővebben ismerteti a weboldalon könnyen elérhető helyen elhelyezett „Garancia útmutató”.